Relining i Stockholm – en smart och kostnadseffektiv lösning för rörrenovering

08 februari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Stockholm, med sina historiska byggnader och moderna infrastruktur, står inför unika utmaningar när det gäller underhåll av fastigheters rörsystem. Relining är en metod som fått fotfäste i huvudstaden som ett alternativ till traditionellt rörbyte. Genom att skapa en ny, hållbar innerstruktur inuti de befintliga rören, minskar relining behovet av omfattande gräv- och byggarbeten. Detta besparar fastighetsägare både tid och pengar samtidigt som det bidrar till en mer hållbar stadsmiljö.

Vad är relining och hur fungerar det?

Relining är en förhållandevis ny teknik inom rörrenovering som snabbt har blivit populär bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm. Metoden innebär att man installerar en ny rörbeläggning inuti de befintliga rören utan att behöva gräva upp dem. Detta görs genom att införa en flexibel liner, som sedan härdas på plats, antingen med hjälp av värme, UV-ljus eller andra härdningstekniker. Denna process är inte bara snabbare än traditionell rörrenovering, där man byter ut hela rörsträckor, utan också betydligt mindre störande för fastighetens invånare. Dessutom innebär relining en längre livslängd för rörsystemet, och eftersom arbetet sker inifrån, undviks skador på byggnadens struktur och omgivande områden. Relining kan användas på de flesta typer av rör, inklusive avloppsrör, och är effektivt både för att åtgärda akuta problem som läckage eller för att förebygga framtida skador. Metoden är särskilt lämplig i tätbebyggda områden som Stockholm, där traditionella rörbyten skulle kunna orsaka stora störningar i stadsbilden.

relining stockholm

Fördelar med relining – en modern lösning för rörproblem

Den mest uppenbara fördelen med relining Stockholm är dess minimala inverkan på den dagliga verksamheten i en fastighet. Eftersom inga omfattande grävarbeten är nödvändiga, kan invånare och företag fortsätta sin vanliga verksamhet under hela renoveringsprocessen. Detta innebär att kostnaderna för till exempel tillfälligt omflyttning av kontorsplatser eller butiker, eller utebliven hyresintäkt för uthyrare, blir betydligt lägre. Kostnadseffektiviteten är en annan viktig fördel. Relining är ofta billigare än totalt rörbyte då det inte krävs stora arbetsstyrkor eller avancerad maskinell utrustning. Relining är även snabbare vilket minskar arbetskostnaden ytterligare. Ur miljöperspektiv är relining också ett vettigt val. Minskade grävarbeten betyder mindre markförstöring, och på grund av den längre livslängden på rören minskas behovet av framtida underhållsåtgärder. Även materialåtgången är betydligt mindre, vilket innebär mindre avfall och en minskad miljöpåverkan.

När är det dags för relining?

Det finns flera tecken som tyder på att det kan vara lämpligt att överväga relining i en fastighet i Stockholm. Återkommande avloppsproblem, som långsam vattenavrinning eller upprepade stopp, kan vara tecken på skadade rör. Även dålig lukt kan vara en indikation på att rören inte längre är tät. Ytterligare en indikator kan vara om fastigheten är av äldre datum och rörsystemet inte har renoverats på länge; det ökar risken för slitage och korrosion. En grundlig inspektion av rörsystemet, ofta genomförd med kameror som förs in i rören, ger en tydlig bild av rörens skick och om relining är en lämplig åtgärd. Professionella företag som arbetar med rörinspektion och relining kan ge en skräddarsydd bedömning och rekommendation baserad på fastighetens specifika förutsättningar.

Fler nyheter